Uitklappen

Boek

Titel Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh, In, ende omtrent de Vereenigde Nederlanden, Beginnende met den Jare 1645. en eyndigende met het begin van 't Jaer 1650. Door den Heer Lieuwe van Aitzema. Sesde Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118358

Vervaardiging

Maker Aitzema, Lieuwe van
Datering 1661

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), 1651-1700, Nederlanden (tot 1579), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie