Uitklappen

Boek

Titel Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh, In, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden, Beginnende met den Jare 1640. en eyndigende met het begin van den Jare 1645. Door den Heer Lieuwe van Aitzema. Vyfde Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118365

Vervaardiging

Maker Aitzema, Lieuwe van
Datering 1660

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), 1651-1700, Nederlanden (tot 1579), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie