Uitklappen

Boek

Titel Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh, In, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden, Beginnende met den Jare 1635. en eyndigende met het begin van den Jare 1640. Door den Heer Lieuwe van Aitzema. Vierde Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118344

Vervaardiging

Maker Aitzema, Lieuwe van
Datering 1659

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), 1651-1700, Nederlanden (tot 1579), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie