Uitklappen

Boek

Titel Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh, In, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden, Beginnende met 't uytgaen vanden Treves, en eyndigende met den Iaere 1626. Door den Heer Lieuwe van Aitzema. Eerste Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer 00112497
Reserveren

Vervaardiging

Maker Aitzema, Lieuwe van
Datering 1657

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), 1651-1700, Nederlanden (tot 1579), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie