Uitklappen

Boek

Titel Beginzelen Der Geometrie Door Den Heer Clairaut. Lid van de Koninglyke Academie der Wetenschappen te Parys; van de koninglyke Genootschappen te Londen, Berlyn, Upsal en Edenburg, als mede van de Academie der instelling van Bononien. Uit het Fransch vertaald, en met eene korte Trigonometrie, meerendeels gevolgt na het werkje van den Heer Simpson, vermeerdert Door *******
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Clairaut, Alexis Claude | Strabbe, Arnoldus Bastiaan
Datering 1760

Onderwerp

Trefwoorden leerboek, geometrie, driehoeksmeting, 1751-1800, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie