Uitklappen

Boek

Titel Hand-Leiding In De Spiegel-Perspectief; Om Door de Regulen der Doorzichtkunde, Alle Voorwerpen In Vlakke Spiegels Over Te Brengen; Als Ook: Eene gemakkelyke manier, om verschillende Distantiën, op de Sluit-Linie eener Tafreel te bepalen. Alles volgens de wetten der Natuur en de regelen der Mathesis. Ten Dienste der Konst-Oeffenaaren. Opgesteld en Betoogd Door Caspar Philips Jacobsz. Konst Graveerder in Amsterdam. Kunnende mede dienen als een Aanhangzel op het Onderwys in de Perspectief of Doorzichtkunde.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Philips Jacobsz, Caspar
Datering 1785

Onderwerp

Trefwoorden wiskunde, perspectiefleer, 1751-1800, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie