Uitklappen

Boek

Titel Wis- Meet- En Doorzicht-Kundige Handleiding, Volgends Welke Men Ten Allen Tyde En Plaatse, Den Stand Der Zonne En Maane; De Verlichting Der Voorwerpen Door Dezelven; De Strekking En Lengten Van Derzelver Slagschaduwen, Gemaklyk Vinden, En In Perspectiefsche Regelen Overbrengen En Bepaalen Kan: Zeer Nuttig In Het Zamenstellen Van Kunsttafreelen, Die Een Zon- Of Maan-Licht Voorstellen; Door Caspar Philips, Jacobsz. Kunst-Graveerder, en Geadmitteerd Landmeeter voor den Ed. Hove van Holland en Westvriesland, Lid van het Mathematisch Genootschap te Amsteldam.
Objectnaam boek
Objectnummer 00166151

Vervaardiging

Maker Philips Jacobsz, Caspar
Datering 1786

Onderwerp

Trefwoorden astronomie, leerboek, 1751-1800, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie