Uitklappen

Boek

Titel Het Eenentwintigste Deel of T' Vervolgh Van Het Historisch Verhael Aller Gedencwaerdiger gheschiedenissen, die in Europa, als Duytsland, Vra(n)ckrijck, Engelant, Spaenjen, Hungarien, Polen, Sevenbergen, Denemarcken, Sweden, Moscovien, Switserlant, en Nederlant: in Asia, als Turckijen, China en de omliggende Coninckrijcken: in Africa, als Barbarien, Maroco en Guinea: in America, als West-Indien, en d'Eijlanden: van October des jaers 1631 tot Octobri, des jaers 1632 voorgevallen zijn. Beschreven door Barent Lampe, Amsteldammer Medicijn.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Lampe, Barend
Datering 1635 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, periodiek, 1601-1650

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie