Uitklappen

Boek

Titel Het Achtiende Deel Of 'T Vervolgh van het Historisch Verhael aller gedenckwaerdiger geschiedeniss(en), die in Europa, als Duijtsland, Vranckrijck, Engeland, Denemarcken, Spaengien, Hungarijen, Polen, Sweden, Moscovien, Sevenbergen, Zwitserland, en Nederland: In Asia, als Turckijen, China en de omliggende Koninckrycken: In Africa, als Barbarijen; Maroco en Guinea: in America, als West-Indien, d'Eijlanden en Brasil: van Octobri des jaers 1629 tot April, des jaers 1630. voorgevallen zijn. Beschreven door Barent Lampe, Amsteldammer Medicijn.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Lampe, Barend
Datering 1630

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, periodiek, 1601-1650, Europa, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie