Uitklappen

Boek

Titel Het Seventiende Ghedeelt Of 'T Vervolch van het Historisch Verhael aller gedenckwaerdiger geschiedeniss(en), die in Europa, als Duytsland, Vranckrijck, Engeland, Denemarcken, Spaenjen, Hungarien, Polen, Sweden, Moscovien, Sevenbergen, Zwitserland, en Nederlandt: In Asia, als Turckijen, China en d'omleggende Koninckrycken: In Africa, als Barbarijen; Maroco en Guinea: in America, als West-Indien, Brasil en Peru: van Aprili deses jaers 1629 tot Octobri, voor-ghevallen zijn. Beschreven door Nicolaes à Wassenaer, Amsteldammer Medicyn.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Wassenaar, Nicolaas Jansz van
Datering 1630

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, periodiek, 1601-1650, Europa, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie