Uitklappen

Boek

Titel Het Veertiende Deel Of 'T Vervolgh van het Historisch Verhael aller gedenckwaerdiger geschiedeniss(en) die in Europa, als Duijtsland, Vranckrijck, Engeland, Denemarcken, Spaengjen, Hungarijen, Polen, Sweden, Moscovien, Sevenbergen, Zwitserland, en Nederland: In Asia, als Turckijen, China, en de omliggende Koninckrijcken: In Africa, als Barbarijen; Maroco en Guinea: In America, als West-Indien, d'Eijlanden en Brasil: van Octobri des jaers 1627 tot April, des jaers 1628. voorgevallen zijn. Beschreven door Nicolaes van Wassenaer, Amsteldammer Medicijn.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Wassenaar, Nicolaas Jansz van
Datering 1628

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, periodiek, 1601-1650, Europa, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie