Uitklappen

Boek

Titel Het Dertiende Ghedeelt Of 'T Vervolch van het Historisch Verhael aller gedenckwaerdiger geschiedeniss(en) die in Europa, als Duytsland, Vranckrijck, Engeland, Denemarcken, Spanjien, Hungarijen, Polen, Sweden, Moscovien, Sevenbergen, Zwitserland, en Nederlandt: In Asia, als Turckijen, China, en d'omleggende Koninckrijcken: In Africa, als Barbarijen; Maroco en Guinea: In America, als West-Indien, Brasil en Peru: van Aprili deses jaers 1627. tot Octobri voorghevallen sijn. Beschreven door Nicolaes a Wassenaer, Amsteldammer Medicijn.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Wassenaar, Nicolaas Jansz van
Datering 1628

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, periodiek, 1601-1650, Europa, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie