Uitklappen

Boek

Titel 'T Waelfde Deel Of 'T Vervolgh van het Historisch Verhael aller ghedenckwaerdiger geschiedeniss(en) die in Europa, als Duytsland, Vranckrijck, Engeland, Denemarcken, Spangien, Hungarien, Polen, Sweden, Moscovien, Sevenbergen, Zwitserland, en Nederland: In Asia, als Turckijen, China, en de omliggende Koninckrijcken: In Africa, als Barbarijen, Maroco en Guinea: In America, als West-Indien, d'Eijlanden en Brasil: van Octobri des jaers 1626. tot April, des jaers 1627. voorgevallen sijn. Beschreven door Nicolaes a Wassenaer, Amsteldammer Medicijn.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Wassenaar, Nicolaas Jansz van
Datering 1627

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, periodiek, 1601-1650, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Europa
Minder informatie
Meer informatie