Uitklappen

Boek

Titel 'T Tiende Deel Of T Vervolgh Van Het Historisch Verhael aller gedenck-waerdiger geschiedenissen, die in Europa, als Duytslant, Vranckrijck, Engelant, Denemarcken, Spangien, Hungarien, Zweden, Polen, Moscovien, Sevenberghen, Zwitserlant, en Nederlant: in Asia, als Turckijen, China, en d'Omleggende Koninckrijcken: In Africa, als Barbarien, Maroco en Guinea: In America, als West-Indien, Brasijl en Peru. van Octobrj des jaers 1625, tot April, des jaers 1626. voor-ghevallen sijn. Beschreven door Nicolaes van Wassenaer, Amstelredammer Medicijn.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Wassenaar, Nicolaas Jansz van
Datering 1626

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, periodiek, 1601-1650, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Europa
Minder informatie
Meer informatie