Uitklappen

Boek

Titel T' Neghenste Deel, of t' Vervolgh van het Historisch Verhael aller gedenckwaardighe geschiedenissen, die in Europa, als Duytschlant, Vranckrijck, Engelant, Denemarcken, Spangien, Hungarien, Zweden, Polen, Moscovien, Sevenberghen, Zwitserlant, en Nederlant: in Asia, als Turckijen, China, en d'Omliggende Koninckrycken: in Africa, als Barbarijen, Maroco en Guinea: in America, als West-Indien, Brasil en Peru; van April des jaers 1625, tot October toe. voorgevallen sijn. Beschreven door Nicolaes à Wassenaer Amsteldammer Medicijn.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Wassenaar, Nicolaas Jansz van
Datering 1625

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, periodiek, 1601-1650, Europa, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie