Uitklappen

Boek

Titel T' Achtste Deel Of T' Vervolch van het Historisch Verhael aller gedenckwaerdiger geschiedenissen, die in Europa, als Duijtslant, Vranckrijck, Engelant, Denemarcken, Spaengien, Hungarien, Polen, Sweden, Moscovien,Sevenberghen, Zwitserlant, en Nederlant: in Asia, als Turckyen, China, en de omliggende Koninckrycken: in Africa, als Barbarijen, Maroco en Guinea: in America, als West-Indien, Brasil en d'Eylanden; van Octobri des jaers 1624. tot April, des jaers 1625. voorgevallen sijn. Beschreven door Nicolaes à Wassenaer. Amsteldammer Medicyn.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Wassenaar, Nicolaas Jansz van
Datering 1625

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, periodiek, 1601-1650, Europa, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie