Uitklappen

Boek

Titel T' Sevende-Deel Of T' Vervolgh van het Historisch verhael aller gedencwaerdiger geschiedenissen, die in Europa, als Duijtslant, Vranckrijck, Enghelant, Spaengien, Hungarien, Polen, Sevenberghen, Denemercken, Sweden, Moscovien, Zwitserlant, en Nederlant: in Asia, als Turckyen, China, Cambaja, Siam, en Batavia: in Africa, als Barbarien, Maroco, en Guinea: in America, als Brasilien, en Nova Espagna: van Aprili deses jaers 1624. tot Octobrem voorgevallen sijn. Beschreven door Nicolaes à Wassenaer. Amsteldammer Medicijn.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Wassenaar, Nicolaas Jansz van
Datering 1625

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, periodiek, 1601-1650, Europa
Minder informatie
Meer informatie