Uitklappen

Boek

Titel T' Seste Deel Of T' Vervolgh van het Historisch Verhael aller ghedencwaerdiger geschiedenissen, die in Europa, als Duijtslant, Vranckrijck, Engelant, Denemarke(n), Spaengien, Hungarien, Polen, Sweden, Moscovien, Sevenberghen, Zwitserlant, en Nederlant: in Asia, als Turckye(n), China, en de omliggende Koninckrijcken: in Africa, als Barbaryen, Maroco, en Guinea: in America, als West-Indien en d'Eylanden en Brasil; : van Octobri des jaers 1623. tot April, des jaers 1624. voorgevallen sijn. Beschreven door Nicolaes à Wassenaer. Amsteldammer Medicijn.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Wassenaar, Nicolaas Jansz van
Datering 1624

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, periodiek, 1601-1650, Europa, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie