Uitklappen

Boek

Titel T' Vyfde-Deel Of T' Vervolgh Van Het Historisch Verhael Aller Ghedencwaerdiger gheschiedenissen, die in Europa, als Duytslant, Vra(n)ckrijck, Engelant, Spaenjen, Hungarien, Polen, Sevenbergen, Denemarcken, Sweden, Moscovien, Switzerlant, en Nederlant: in Asia, als Turckijen, China, en de omliggende Coninckrijcken: in Africa, als Barbarien, Maroco, en Guinea: in America, als West-Indien en d'Eijlanden: van Aprili deses jaers 1623 tot October toe, voorgevallen sijn. Beschreven door Nicolaes à Wassenaer. Amsteldammer Medicijn.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Wassenaar, Nicolaas Jansz van
Datering 1624

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, periodiek, 1601-1650, Europa, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie