Uitklappen

Boek

Titel T' Vierde Deel Of T' Vervolgh Van het Historisch Verhael aller Ghedenckwaerdigher gheschiedenissen, die in Europa, als Duijtslant, Vranckrijck, Enghelant, Spaengien, Hungarijen, Polen, Sevenbergen, Sweeden, Moscovien, Walachijen, Moldavien, Switzerlant, en Nederlant: in Asia, als Turckijen, Oost-jindien, China, en de omliggende Coninckrijcken: in Africa, als Barbarijen, Maroco, en Guinea. van Octobri des voorleden Iaers tot den April, deses Iaers 1623 voorgevallen sijn. Beschreeven door Nicolaes à Wassenaer. Amsteldammer, Medicijn.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Wassenaar, Nicolaas Jansz van
Datering 1623

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, periodiek, 1601-1650, Europa, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie