Uitklappen

Boek

Titel Tweede-Deel Ofte Vervolgh Van Het Historisch Verhael aller Gedencweerdiger geschiedenissen die in Europa, als Duytslandt, Vranckrijck, Enghelandt, Spaenjen, Hungarijen, Polen, Sevenberghe, Sweeden, Walachien, Moldavien, Turckijen, Switzerlant, Barbarijen, en Neerlant, van de maent Septembri, des jaers 1621. tot den April, des jaers 1622 voorgevalle(n) sijn. Door Doctor Klaes Wassenaer.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Wassenaar, Nicolaas Jansz van
Datering 1622

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, periodiek, 1601-1650, Europa, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie