Uitklappen

Boek

Titel Historisch Verhael alder ghedenck-weerdichste geschiedenisse(n) die hier en daer in Europa, als in Duijtsch-lant, Vranckrijck, Enghelant, Spangien, Hungarijen, Polen, Seven-berghen, Wallachien, Moldavien, Turckijen en Neder-lant, van den beginne des jaers 1621: tot den Herfst toe, voorgevallen sijn. door D. Claes Wassenaer.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Wassenaar, Nicolaas Jansz van
Datering 1622

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, periodiek, 1601-1650, Europa, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie