Uitklappen

Boek

Titel enz. Met hare Gronden, Opstallen en Doorgesnedens; Waar in op 't naauwkeurigste vertoont wordt, 't Afdammen der Sluysen, en de plaats daar een Sluys aangelegt wordt droog te maken; een Duyker, om by de Zomer en Winter het water uyt en in 't Landt te doen komen; benevens een Schut-sluys en Waterkeering, om 't Landt onder Water te zetten; ook een Schut-sluys met verscheyde Deuren en der zelver Gronden, met aanwyzing hoe de Deuren gehangen worden; als mede het Digt-schuuren van Deuren; en Drumpels van alllerley groottens; met een zeer heerlyke Vertooning van 't maken en aanleggen van een Sas, met alle zyn daar toe behoorende Gronden, Werktuygen en Bloks daar toe dienende; een uitmuntende Vertoning van een Ketting- en Veyzel -Moolen, en Pomp, om Sluysen en andere Wateren droog te maken; beneffens een speculatief Stuk, om Bruggen over Rivieren zonder afstamming door Kisten te maken. Alles op het naauwkeurigst vertoont, en nooit zodanig in het licht gegeven en geteekent Door Jacob Polley, Beroemd Teekenaar te Sarda, zo van Sluys-werken als andere Mechanische Wetenschappen; en in 't koper gebracht, door Jan Schenk. II. Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Polley, Jacob | Schenk, Jan
Datering 1737

Onderwerp

Trefwoorden bouwkunde, waterbouwkunde, 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie