Uitklappen

Boek

Titel Schutsluizen, Waterkeringen, Ophaal- en Draaibruggen. Met hare Gronden, Opstallen en Doorgesnedens; Als: de grote Sluis te Muyden, met de Ophaalbrug daar over, waar van de Bewerking in alle deelen heel naauwkeurig wordt aangetoont; en verscheide Sluiswerken van hout. Ook wordt de Kunst, om Sluizen of Waterkeringen nat te steken, hier op verscheide manieen op het alderduidelykst aangewezen, met vele andere Vertooningen van Bewerkingen, daar toe behorende. Hier by is gevoegt de beroenmde Sluis te Hamel, op de rivier de Weser, dewelke 1730. in october is begonnen, en in 1734. in September voltooit, onder de Directie van den Hoog-Edelgeboren Heere O. L. Voigts, Commissie-Raad en Opper-Amptman van zyne Koninklyke Majesteit van Groot-Brittannië, en Keurvorstelyke Doorluchtigheit van Hanover te Kalenberg, en van den Heere Ficken, Koninklyke en Keurvorstelyke Opperbouwmeester, naar de Bestekken, en daar toe uitgevondene Ontwerpen van Isaak Stoel, vermaard Bouwmeester van Sluiswerken te Muyden; als mede een Draaibrug, gelegen over de Schravelandse Vaart, by het Fort Uytermeer, gemaakt door Gysbert Stoel naar het bestek van den Heere Vinck, Ingenieur van de Fortifikatien en 's Lands Werken. Alles op het naauwkeurigst vertoont, en nooit zodanig in het licht gegeven en getekent Door Tieleman Van Der Horst; en in 't Koper gebragt Door Jan Schenk. I. Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Horst, Tileman van der | Schenk, Jan
Datering 1736

Onderwerp

Trefwoorden bouwkunde, waterbouwkunde, 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie