Uitklappen

Boek

Titel Spiegel Der Gedenckweerdigste Wonderen en Geschiedenissen onses tijds. Meestendeel voor-gevallen in Europa, en voornaemlijk in de Nederlanden, zedert het jaer 1600. tot den jare 1660. Uyt veel Geloofwaerdige Autheuren, Memorien en Advijsen, met groote moeyte by een vergadert en uytgegeven door L. van Zanten.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 5847-0
Reserveren

Vervaardiging

Maker Zanten, L.
Datering 1661

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, 1651-1700, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie