Uitklappen

Boek

Titel Scheikundige Ontleding Der Amsterdamsche Geoctroijeerde,- En Duitsche, Of Dordsche Cementpoeders; Door P. J. Kasteleijn, Apotheker en Chymist te Amsterdam; Lid van de Hollandsche Maatschappij der Weetenschappen te Haarlem; van het Bataafsch Genootschap der Proeföndervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam; van het Zeeuwsche Genootschap te Vlissingen, en van het Provinciale Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Weetenschappen.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Kasteleijn, Petrus Johannes
Datering 1792

Onderwerp

Trefwoorden scheikunde, chemicaliën, geneesmiddel, 1751-1800, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie