Uitklappen

Boek

Titel Bericht, Aangaande De Amsterdamsche Geoctroijeerde Cement; En Redenen Van Aanbelang, Waarom Dezelve, Als, Alle De Volmaakte Eigenschappen Bezittende Tot Dichte Waterwerken, Den Voorrang Zoude Behooren Te Verdienen, Boven De Duitsche Cement. Door Abraham Van Der Hart, Directeur over de Stads Werken en Gebouwen.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Hart, Abraham van der
Datering 1792

Onderwerp

Trefwoorden bouwmateriaal, watermanagement, 1751-1800, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie