Uitklappen

Boek

Titel Filozoofische Onderwyzer; Of Algemeene Schets der hedendaagsche Ondervindelyke Natuurkunde. In 't Engelsch beschreven en met veele Plaaten opgehelderd, Door Benjamin Martin. Tweede Druk, Door den Schryver verbeterd en met veel Byvoegsels, by wyze van Aantekeningen, vermeerderd.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Martin, Benjamin
Datering 1744

Onderwerp

Trefwoorden natuurkunde, astronomie, biologie, 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie