Uitklappen

Boek

Titel Grondbeginselen Der Cijfferkunst Zijnde eene vollédige opgaave van alle de régelen tot deese Weetenschap behoorende, Betoogd uit de Natuur van het Tal-Stelsel, en Opgehelderd door een ménigte uitgezochte Voorbeelden: Waar Bij Gevoegd Zijn de Tafelen der ondeelbaare getallen, en die van de deelers der deelbaare getallen van 1 tot 216000. Opgesteld Ten Dienste mijner meêrgevorderde Leerlingen, en ingericht om hun, die zich op het onderwijs in deese Wetenschap willen toeleggen, tot een Handleiding te strekken. Door Jacob De Gelder, Fransch en Duitsch Kost- Schoolhouder en Leermeester in de Wis- Sterre- Aardrijks- en Zeevaarkunde te Rotterdam.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Gelder, Jacob de
Datering 1793

Onderwerp

Trefwoorden wiskunde, 1751-1800, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie