Uitklappen

Boek

Titel De Tafelen Sinuum, Tangentium, En Secantium, Ofte der Hoekmaten, Raaklynen en Snylynen, Als mede de Tafel der vergrootende Breete: Achter dezelve de Logarithmi der Hoekmaten, Raaklynen en Snylynen, Als ook de Logarithmus Numeri Van 1 tot 10000. Met welke Logarithmische Tafelen alles ligt door toevoeging en aftrekking gerekent word En agter deselve volgt de Tafel der Kromstreeken Van Myl tot Myl uytgerekent to 80 Graden Breete. Zynde in desen Druk veel fouten by andere ingesloopen, verbetert en gesuyvert.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Datering 1730

Onderwerp

Trefwoorden meetkunde, wiskunde, 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie