Uitklappen

Boek

Titel Iovrnael ofte Dagh-Register, Waer in vertoont werdt des vyandts scherm-slagh voor Berghen op Zoom : Met het dapper verset ofte ontset, der selver Stee, met alles wat aldaer ghepassert is.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 3148-0
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1622

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, tijdsgeschrift, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), 1601-1650, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Bergen op Zoom
Minder informatie
Meer informatie