Uitklappen

Boek

Titel Haarlemmermeer-Boek. Of Beschryving, Hoe men de Haarlemmer en Leytse-Meer bedyken en droog maken zal: Als ook van de dieptens, gronden, en nuttigheid der zelver. Mitsgaders: Van Meest alle de Meeren die in Noort-Hollant tegen den Huigen-dyk en Saardam bedykt, en tot Land gemaakt zyn, zedert het jaar 1608. tot het jaar 1641. Nevens Een Cronykje van de afkomst en 't vergrooten der Dorpen Graft en Ryp. Als mede een beschryving van den grooten Brand, des Jaars 1654. in de Ryp voorgevallen. Door Jan Adriaansz. Leegh-Water, in zyn leven Ingenieur en Molen-maker van de Ryp in Noort-holland. Den Elfden Druk, met een Kaart en kopere Platen verciert.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 5611-0

Vervaardiging

Maker Leeghwater, Jan Adriaensz
Datering 1736

Onderwerp

Trefwoorden watermanagement, weg- en waterbouwkunde, 1701-1750, Nederland
Minder informatie
Meer informatie