Uitklappen

Boek

Titel Rivierkundige Stellingen, Betrekkelyk Den Oorsprong, Loop En Staat Der Rivieren, En De Oorzaaken van de Veranderingen in de Beddingen, en van de Doorbraken en Overstromingen derzelven, benevens de algemeene Aanwyzingen van herstellinge, Door Het Bataafsch Genootschap Der Proefondervindelyke Wysbegeerte Te Rotterdam, Voorgesteld Om Beoordeeld En Verbeterd Te Worden.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1770

Onderwerp

Trefwoorden watermanagement, geologie, 1751-1800, Nederland
Minder informatie
Meer informatie