Uitklappen

Boek

Titel Zeer Langdurige En Naukeurige Observatien, Omtrent de Rivieren den Wael, Maes, Merwe, En Leck, tot aen zee gedaen, aentoonende hoe zig die verdorven hebben, als mede het gevaer waer in de Provintien, Gelderlant, Hollant, Utregt en Overyssel, &c. zich bevinden, indien 'er geen spoedige hulpmiddelen werden aengewent, waer van hier in dit werck, de eenigste die te vinden zyn, werden vertoont, en die niet alleen strecken, om verdere Inundatien voor te komen, maer oock om de Rivieren altoos navigabel te houden. Uytgevonden en samengestelt door Justus Van Den Burchgraef.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Burchgraef, Justus Van den
Datering 1744

Onderwerp

Trefwoorden geologie, watermanagement, 1701-1750, Nederland
Minder informatie
Meer informatie