Uitklappen

Boek

Titel Derde Verhandeling Over De Verbetering Der Ontlastinge Van Rhynlands Boezem-water; En Het Project Der Doorgraavinge Uit Het Wyker-Meir Naa De Noord-Zee: Met Aanmerkingen Van Den Schryver Der Tweede Verhandelinge, By Welken Men, Onder Anderen, Tracht Te Doen Zien, Dat De Gemelde Doorgraaving Een Krachtdadig Hulpmiddel Zyn Zoude, Om De Steeds Toeneemende Verondieping Van Het Ye, En Derzelver Nadeelige Gevolgen, Zo Voor Holland In 't Algemeen, Als Voor De Steden Haarlem En Amsterdam In Het Byzonder, Te Voorkomen.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Calkoen, Abraham (1729-1796)
Datering 1773

Onderwerp

Trefwoorden watermanagement, weg- en waterbouwkunde, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie