Uitklappen

Boek

Titel Vervolg Of Byvoegsel Tot Verklaringe van myn seer langdurige observatiën, omtrent de rivieren Den Wael, Maes, Merwe, ende Leck, tot aen Zee gedaen, &c. &c. En dat met enen aen de Lesers, en zelfs ook aen die geen begrip der Rivieren hebben, een seer klaer begrip van onse Rivieren, en hare hedendaegse gevaerlyke gesteltheyt zal geven, En oock een begrip van alle andere Rivieren, Neffens een Pylseel van de ware gesteltheyt der Killen, den 10 Decemb. 1745 gemeten, en drie goede rekeningen, wat een groote lichaem water die dammen stuyten, en oock eenige reflectiën, op het Boeckje dat Cornelis Velsen tegen myn werk heeft uytgegeven, Als mede Eenige aenmerkinge, op het Tractaatje van Sebastiaen Anemaet, over den Hoeck van Holland, Door Justus Van Den Burchgraeff.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Burchgraef, Justus Van den
Datering 1747

Onderwerp

Trefwoorden geologie, watermanagement, 1701-1750, Nederland
Minder informatie
Meer informatie