Uitklappen

Boek

Titel Beschryving Van Den Watersnood, Van 't Jaar MDCCXCIX. [1799] In Verscheidene Gedeelten Van Ons Vaderland Door Ysverstoppingen Veroorzaakt; Met Kunst-Plaaten En Een Rivier-Kaart. Door Cornelis Zillissen, Lid van de Bataafsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Zillesen, Cornelis
Datering 1800

Onderwerp

Trefwoorden geologie, watermanagement, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie