Uitklappen

Boek

Titel Ontledingen en Ontdekkingen Van het Begin der Planten In de Zaden van Boomen: Waar uit bewesen werd; Dat yder Boom of Plant zijn rol voor Manneken en Wijfken speelen moet. Als mede dat Dieren van verscheiden aard met malkanderen verzamelende, noodzakelijk moeten Schepsels voortbrengen, die noch na de Vader noch na de Moeder en gelijken. enz. Vervat in twee Brieven, Geschreven Aan de Wijd-vermaarde Koninglijke Wetenschap-soekende Societeit tot Londen in Engeland. Door Antoni van Leeuwenhoek, Lid van deselve Societeit.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Leeuwenhoek, Anthoni
Datering 1685

Onderwerp

Trefwoorden biologie, geneeskunde, 1651-1700, Nederland
Minder informatie
Meer informatie