Uitklappen

Boek

Titel Militair Zakboek, Door G. Scharnhorst. Kapitein bij het Koningl. Grooth. Keur-Brunswijksch Artillery-Regiment, en Leeraar bij het Krijgs-School in Hanover. Uit Het Hoogduitsch Vertaald, Naar De Laatste Uitgave, Door J. B. Van Wintershoven, Kapitein ten dienste der Bataafsche Republiek. Vermeerderd met eenige Proeven, betrekkelijk ons oud en nieuw geschut, zoo door Saueracker, als door de Directeuren van 's Lands Artillery-Schoolen, met onderscheiden Calibers in het veld te Waasdorp. Met Plaaten.
Objectnaam boek
Objectnummer 00029258

Vervaardiging

Maker Scharnhorst, Gerhard Johann David von | Wintershoven, J.B.
Datering 1800

Onderwerp

Trefwoorden krijgswetenschap, militair zakboek, zakboekje, 1751-1800, Nederland, Duitsland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie