Uitklappen

Boek

Titel Het Groot Nederduytsch En Italiaansch Woordenboek, Voorzien met alle Naam- en Werkworden, &c. als ook schoone Sprekwyzen, dewelke naar hunne verscheide betekenissen, aart en grbruik, volgens de beste Schryvers op het naaukeurigste verklaard en opgehelderd zyn. Het Italiaansch is naar de stellinge van het Vocalulario della Crusca, Veneroni, als mede de vermaarste Italiaansche Dichters, en Schryvers, t'zamen gestelt met een Grammatica of Letterkonst. Door Moses Giron. Il Grande Dittionario Hollandese Et Italiano, Come pure Hollandese Et Italiano. Da Mose Giron. II. Deel. II. Parte.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118637

Vervaardiging

Maker Giron, Moses
Datering 1710

Onderwerp

Trefwoorden woordenboek, Nederlandse taal- en letterkunde, Italiaanse taal- en letterkunde, 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Italië
Minder informatie
Meer informatie