Uitklappen

Boek

Titel Beginzelen Der Vesting-Bouw; Leerende Hoe men na de hedendaagse manier van versterkingen, alle Regulaire en Irregulaire Vestingen, met hare Buitenwerken, zal Teekenen, Afsteeken en Opbouwen. Beneffens Een kort Vertoog, van het geene men gemeenlyk doen moet, in 't aantasten der Plaatzen. Door Bartholomeus Bruist, Mathematicus tot Zwolle. Tweede Druk.
Objectnaam boek
Objectnummer 00119058

Vervaardiging

Maker Bruist, Bartholomeus
Datering 1730

Onderwerp

Trefwoorden versterkingskunst, vesting, militaire bouwkunde, 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie