Uitklappen

Boek

Titel Vervolg Der Historie Van de vermaarde Zee- en Koop-Stad Enkhuizen, Behelzende verscheide Gedenkwaardige Geschiedenissen, die zo in als omtrent dezelve, en door geheel Westvriesland en het Noorderquartier gebeurt zyn. Door Sebastiaan Centen.
Objectnaam boek
Objectnummer 00122572-2

Vervaardiging

Maker Brandt, Geeraert | Centen, Sebastiaan
Datering 1747

Onderwerp

Trefwoorden topografie, geschiedenis, 1701-1750, Enkhuizen, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie