Uitklappen

Boek

Titel Handvesten En Onuitgegeevene Charters Behoorende Tot De Beschrijving En Chronijk Van Nijmegen, En Vervattende Eenige Der Aldaar Vermelde Voortreffelijke Vrijheden En Voorrechten, Door De Roomsch-Keizeren En Koningen, Mitsgaders Heeren, Graaven, Hertogen Enz. Aan De Stad En Burgerije Van Nijmegen Verleend: Met Een Lijst Van Handvesten En Gunstbrieven Door De Frankische Koningen En Roomsch-Keiseren Ggegeeven Op Den Burg Of Het Valkhof Te Nijmegen; En Van Eenige Aldaar Voorgevallene En Door Hun Verhandelde Zaaken.
Objectnaam boek
Objectnummer 00122556-2

Vervaardiging

Maker Betouw, Johannes In de
Datering 1785

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, handvest, 1751-1800, Nijmegen, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie