Uitklappen

Boek

Titel Groot En Volledig Woordenboek Der Wiskunde, Sterrenkunde, Meetkunde, Rekenkunde, Tuigwerkkunde, Burger-, Scheeps- en Krygsbouwkunde, Gezichtkunde, Water- en Vuurwerkkunde, Benevens Andere Nuttige Kunsten En Wetenschappen, Waar In De Woorden En Zaken, In de beschouwende en oefenende Wiskunde enz. voorkomende, duidelyk omschreven, en de spreekwyzen der Kunstenaren en Handwerklieden ontvouwt worden. Getrokken uit de Werken der Vermaardste Mannen, die in alle Talen over de gemelde Wetenschappen geschreven hebben. Dienende dus tot te beter verstand en klaarder bevatting van de beroemde Werken der heren Newton, Nieuwentydt, Derham, Des-Aguliers, 's Gravensande, Musschenbroek, Wolff en andere geleerde Schryvers. uit het Hoogduitsch vertaald, door Joan Levnius Stammetz. L.L.C. En overzien door Willem la Bordus, Leeraar der Wiskunde te Leiden. Verrykt met agt en dertig kopere platen.
Objectnaam woordenboek
Objectnummer 00122546

Vervaardiging

Maker Stammetz, Joan Levinus | Bordus, Willem la
Datering 1758

Onderwerp

Trefwoorden wetenschap, 1751-1800
Minder informatie
Meer informatie