Uitklappen

Boek

Titel Cornelis Redelykheid Bestraft. Of: Deszelfs Zo Genoemde Beoordeling En Wederlegging Van Het Vertoog, Nopens De Aloude Metselwerken, Vergeleken Tegen De Hedendaagschen, waarom de zwaare Muuren van dezen tyd krachteloos en bouwvallig zyn in tegen overstelling van die Ouden, Met Bladvolgende Aanmerkingen Beantwoord Door Cornelis Johannes Krayenhof Capitain Luitenant en Ordinaris Ingenieur ten dienste der Verenigde Nederlanden.
Objectnaam boek
Objectnummer 00122458-3

Vervaardiging

Maker Krayenhoff, Cornelis Johannes
Datering 1776

Onderwerp

Trefwoorden bouwkunde, civiele techniek, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Redelykheid, Cornelis
Minder informatie
Meer informatie