Uitklappen

Boek

Titel De Aloude Metzelwerken Vergeleken Tegen De Hedendaagsche Of Vertoog waarom de zwaare Muuren, van deesen tyd, kragteloos, en bouvallig zyn, in tegenoverstelling van die der Ouden. enz. Door Cornelis Johannes Krayenhof Capitain Luytenant en ordinaris Ingenieur ten dienste der Verenigde Nederlanden.
Objectnaam boek
Objectnummer 00122458-2

Vervaardiging

Maker Krayenhoff, Cornelis Johannes
Datering 1775

Onderwerp

Trefwoorden bouwkunde, civiele techniek, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie