Uitklappen

Boek

Titel Proefkundige Beschouwingen Van Den Aart, Hoedanigheid, En Sterkte Van Het Timmer-Hout, Waar in aangetoond wordt, dat men, door goede behandeling, het Timmerhout, zoo voor Schepen, Krygs- en Burgerlyke Gebouwen, als voor Magazyns en Artillery goederen, beter, sterker, en bestendiger maaken kan. Door Cornelis Johannes Krayenhoff, Capitain Lieutenant en ordinaris Ingenieur ten dienste der Vereenigde Nederlanden.
Objectnaam
Objectnummer 00122458-1

Vervaardiging

Maker Krayenhoff, Cornelis Johannes
Datering 1775

Onderwerp

Trefwoorden timmerwerk, civiele techniek, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie