Uitklappen

Boek

Titel Request Aan Hun Hoog Mogenden Door Schepenen, Gezworens En Raaden Der Hoofd-Stadt 'sHertogenbosch Gepresenteert Den 26 April 1786 Over De Verachterde Servicie-Gelden Tot Inlogering Van Het Guarnisoen In Voorsz: Stadt Ten Laste Van Het Gemeene Land; Mitsgaders Eene Memorie Adstructief Met Bijlagen.
Objectnaam boek
Objectnummer 00119082

Vervaardiging

Datering 1786

Onderwerp

Trefwoorden overheidspublicatie, garnizoen, geschiedenis, tijdsgeschrift, 1751-1800, 's-Hertogenbosch, Brabant, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie