Uitklappen

Boek

Titel [Missive van de stadhouder over het convoceren van een krijgsraad 'ten einde daar in te doen examineren het gedrag der Leden van den Krygsraad binnen Breda gehouden, met relatie tot het al of niet overgeeven van dezelve Stad en Vesting aan de Fransche Trouppes, onder bevel van den Generaal Dumoriez; en voorts, om, ingevalle eenige Persoonen zig aan wandevoir in deezen mogten hebben schuldig gemaakt, tegens dezelve zoodanig te doen procedeeren, als in goede Justitie zal bevonden worden te doen, en ten dien gevolge, alhier in 's Gravenhage, eenen extraordinaris hoogen Krygsraad geconvoceert, ten einde te onderzoeken het gedrag der geenen, welke aandeel hebben gehad aan de Capitulatie, by welke Stad en Vesting Breda aan voornoemde Trouppes is overgegaan. En hebben Wy nodig geacht, aan Uwe Hoog. Mog. hier meede te doen toekoomen Copien authenticq van alle de Sententien by gemelden hoogen Krygsraad in voorschreeve zaake geweezen, als meede van de Appoinctementen door Ons daar op gedaan stellen.']
Objectnaam boek
Objectnummer 00119081

Vervaardiging

Datering 1793

Onderwerp

Trefwoorden rechtspraak, krijgsraad, overheidspublicatie, 1751-1800, Breda, Geertruidenberg, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland, Bylandt, Alexander van (graaf)
Minder informatie
Meer informatie