Uitklappen

Boek

Titel Den Engelsen en Munstersen Oorlogh, Tegen de Vrye Vereenighde Nederlanden. Beginnende in den Iare 1664. en eyndigende met het sluyten van de Vrede tot Breda, Anno 1667. In 't kort beschreven. Met de autenthijcke stucken en Brieven, van die gene, die den Oorlogh en Vredehandel self hebben by gewoont. Nevens een Inleydingh, bevattende de Ballinghschap en Herstellingh van den tegenwoordigen Koningh van Engelandt. Verbetert, en met verscheyde Kopere Figuren verçiert.
Objectnaam boek
Objectnummer 00112551

Vervaardiging

Datering 1670

Onderwerp

Trefwoorden oorlog, krijgsgeschiedenis, geschiedenis, tijdsgeschrift, 1651-1700, Vrede van Breda (1667), Engeland, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Münster
Minder informatie
Meer informatie